Canva

Europske luke u problemima zbog spajanja kruzera na struju

Luke u Europskoj uniji moraju do kraja desetljeća izgraditi infrastrukturu koja će usidrenim brodovima omogućiti da priključivanjem na struju manje zagađuju okoliš. Elektrifikacija otvara i probleme i lučke vlasti u Grčkoj i Italiji brinu opskrbni kapaciteti.

Do 2030. luke u EU trebale bi izgraditi infrastrukturu koja će usidrenim brodovima omogućiti da umjesto goriva koje jako zagađuje okoliš koriste struju, odredila je Europska komisija.

Podaci nevladine organizacije Transport & Environment (T&E) pokazuju da je brodovi najviše zagađuju zrak u Barceloni. Slijede Civitavecchia, Palma de Mallorca, Pirej i Lisabon.

Brodsko gorivo ispušta u zrak sumporni dioksid, dušikove okside i štetne čestice, te ugljične plinove. Ovisno o odredištu broda i o važećim propisima, udio sumpora u brodskom gorivu može biti i do šest puta veći od europskog standarda za automobile, ističu u T&E-u.

Broj putnika pak konstantno raste i pojačava pritisak na gospodarstvo, a elektrifikacija nije idealno rješenje, a nosi i velike troškove.

Razvoj infrastrukture zakočila je slaba potražnja, tumači Constance Dijkstra iz T&E-a, dodavši da vrijedi i obrnuto.

Brodovi za krstarenja često se ne priključuju na strujnu mrežu u luci jer obaveza stupa na snagu u EU tek 2030. godine, a važan su faktor i troškovi, objašnjava.

“Prljava su goriva jeftinija opcija”, podsjeća Dijkstra.

Upitni kapaciteti

Lisabon bi do 2029. trebao dobiti kabel koji će luku povezati sa 4,4 kilometra udaljenom elektranom, u sklopu projekta vrijednog 27 milijuna eura, i omogućiti istodobno priključivanje tri kruzera na mrežu, objavilo je ministarstvo infrastrukture.

Portugal proizvodi oko tri četvrtine struje iz obnovljivih izvora, a njihov udio u proizvodnji i dalje raste. Zamjena brodskog goriva strujom u vrijeme sidrenja smanjila bi stakleničke plinove na području lisabonske luke za 77 posto, ističu u ministarstvu.

Barcelona bilježi najveći broj posjeta kruzera i planira im do 2026. osigurati struju na jednom od sedam lučkih terminala. Do 2030. usidreni brodovi moći će se priključiti na struju na svim terminalima.

Palma de Mallorca već opskrbljuje strujom trajekte, a do 2030. omogućit će priključivanje na mrežu i kruzerima.

U Civitavecchiji i u Pireju puno su oprezniji. Lučke vlasti ističu da proučavaju odnosno planiraju priključke za kruzere, ali brinu ih opskrbni kapaciteti .

Kompanije traže pomoć

Veliki organizator kružnih putovanja Carnival želi do 2050. sve brodove opremiti za opskrbu strujom s kopna. Grupa Royal Caribbean objavila da bi njezina cijena flota trebala biti prilagođena do 2030.

Predsjednik lisabonske luke izjavio je da još nisu donijeli odluku o tarifama, dodavši ipak da je brodovima zasada jeftinije koristiti gorivo.

Vlade moraju pomoći, baš kao i s električnim vozilima, smatraju pak u udruzi agencija za kružna putovanja CLIA.

“Svi želimo zelenu transformaciju i svatko od nas mora preuzeti svoj dio tereta”, rekao je španjolski direktor udruge Alfredo Serrano, dodajući da su se kompanije obvezale do 2028. opremiti oko 80 posto kruzera za priključivanje na struju s kopna.