Oglašavanje

Kontaktirajte naš prodajni tim i kreirajte najefikasniju promotivnu kampanju!

Cjenik oglašavanja

Marcela Rukavina, direktorica prodaje
Luka Duspara, zamjenik direktorice prodaje

E-mail: oglasi@24sata.hr