Građani će prijave podnositi elektronički, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupne u sklopu dokumentacije poziva