Hrvatska je jedna od rijetkih država na putu ispunjavanja pariškog sporazuma do 2030. godine
Foto: Canva

EU do 2040. planira smanjiti emisije stakleničkih plinova za 90 posto

Europska unija ima za cilj smanjiti svoje neto zagađenje stakleničkim plinovima za 90% do 2040. u sklopu nastojanja da postane prvi svjetski klimatski neutralan kontinent, objavila je Europska komisija.

Prema prijelomnom prijedlogu, države EU će morati smanjiti emisije stakleničkih plinova za 90 posto do 2040. godine u odnosu na vrijednosti iz 1990. godine.  Cilj je na donjoj granici neto rezova od 90-95% koje su znanstvenici predlagali u lipnju, a ispunjenje tog cilja zahtijevalo bi mnogo brži prijelaz na čisto gospodarstvo. U tri desetljeća između 1990. i 2021., 27 država članica EU-a smanjilo je svoje emisije za samo 30%, prema Europskoj agenciji za okoliš, što znači da u narednih 16 godina moraju napraviti dvostruko “bolji posao”.

Wopke Hoekstra, povjerenik EU za klimu, rekao je da cilj šalje poruku svijetu da Europa “i dalje prednjači” u klimatskim akcijama. “Rješavanje klimatske krize je maraton, a ne sprint. “Moramo se pobrinuti da svi prijeđu ciljnu liniju i da nitko ne zaostane”, rekao je.

Cilj, koji je preporuka za sljedeću komisiju koja će biti sastavljena nakon europskih izbora u lipnju, dio je pokušaja da se zaustavi sve češće ekstremne vremenske pojave. No, neki od pojedinačnih ciljeva odbačeni su u zadnji čas zbog prosvjeda poljoprivrednika koji su doveli do odustajanja političara u EU i državama članicama od planova da i poljoprivreda manje zagađuje.

Konačni dokument se tako više se ne odnosi na smanjenje poljoprivrednih emisija metana, snažnog stakleničkog plina koji izbacuju krave, ili dušika, zagađivača u gnojivima. U tekstu se umjesto toga navodi da je njegova svrha pokrenuti političku raspravu. te da ne predlaže nove političke mjere niti postavlja nove ciljeve specifične za sektor poljoprivrede.

Ukinuti poljoprivredni ciljevi treći je ustupak poljoprivrednicima u prošlom tjednu, nakon što je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, rekla zastupnicima u utorak ujutro da će povući prijedlog o smanjenju upotrebe pesticida. Prošli je tjedan zatražila od država članica da odgode ključno pravilo za spas divljih životinja i zaštitu tla.

EU je posljednjih godina ubrzao svoju energetsku tranziciju bržom izgradnjom izvora čiste električne energije, poput vjetroturbina i solarnih panela. Prema novom prijedlogu, planira se koristiti 80% manje fosilnih goriva u energetskom sektoru do 2040. nego što je to bio slučaj 2021. godine.

Cilj za 2040. objavljen je zajedno s novom strategijom za hvatanje ugljika iz atmosfere. Komisija je prethodno predložila cilj za hvatanje 50 milijuna tona CO2 godišnje do 2030. i želi da se to poveća na 280 milijuna tona do 2040. godine.  Ali obećanje o hvatanju ugljika u budućnosti također koriste vlade i naftne kompanije kako bi nastavile sagorijevati goriva koja zagađuju zrak drugim otrovnim česticama i kako bi im se omogućilo da danas sporije smanjuju emisije.