Mingorp

FZOEU financira dokumentaciju za energanu CGO Bikarac

Fond za zaštitu okoliša objavio je kako će u sa 100 posto, odnosno s 2,9 milijuna eura, financirati projektnu dokumentaciju za energanu šibenskog Centra za gospodarenje otpadom, prvu takvu u Hrvatskoj.

To je druga faza zaokruživanja sustava gospodarenja otpadom na šibenskom području, nakon što je prije dvije godine otvoren najsuvremeniji centar za gospodarenje otpadom za cijelu Šibensko-kninsku županiju, navode u fondu.

– Izradu projektne dokumentacije financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u stopostotnom iznosu prihvatljivih troškova. Sada nam predstoji, kada odluka bude spremna, uputiti je Vladi na usvajanje. Uspostava energane bit će prvi primjer kružnog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj budući da će otpad, a koji će potencijalno moći koristiti i Poduzetnička zona Podi, postati izvor nove energije. Šibenski Centar gospodarenja otpadom može biti primjer svima u Hrvatskoj jer je otišao najdalje kada je u pitanju kružno gospodarenje otpadom stoga čestitam svima koji su sudjelovali u uspostavi projekta – izjavio je ministar Habijan.

Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić zajedno su s ministrom Habijanom posjetili Centar za gospodarenje otpadom Bikarac gdje ih je dočekao direktor Centra Robert Podrug.

FZOEU/Mingorp

CGO Bikarac izrađen je za potrebe Šibensko-kninske županije i ukupnog je kapaciteta obrade od 20.000 tone otpada godišnje. Pušten je u rad 2021. godine, a u sklopu njegove izgradnje sanirano je odlagalište na lokaciji samog centra, izgrađeno postrojenje mehaničko biološke obrade otpada, izgrađena je nova odlagališna ploha te dvije pretovarne stanice Biskupija i Pirovac. Kao i ostali centri na području Dalmacije, CGO Bikarac proizvodit će gorivo iz otpada. Postrojenje za energetsku oporabu otpada izgradit će se u obuhvatu CGO Bikarac te bi svu proizvedenu energiju mogao distribuirati prema potrošačima u industrijskoj zoni Podi koja će se proširiti.

Cilj projekta izgradnje postrojenja za energetsku oporabu goriva iz otpada i muljeva iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je doprinijeti uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i to kroz smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, smanjenje emisija stakleničkih plinova s odlagališta te iskorištavanje otpada u energetske svrhe.