Poticaji za energetsku obnovu kuća
Nikola Cutuk/PIXSELL

Građanima čak 120 milijuna eura za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim mrežnim stranicama uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, a građanima će u 2024. na raspolaganju biti čak 120 milijuna eura, dosad najveći iznos koji je država za to izdvojila.

Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024.. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva, priopćili su iz Fonda.

Prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 četvornih metara ili do tri stambene jedinice te više od 50 posto površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je objekt u potpunosti legalan.

Ukoliko je kuća oštećena u potresu moguće je dobiti 80 posto prihvatljivih troškova investicije, dok građani čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na 60-postotno sufinanciranje. Ovisno o postotnom učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove, maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi.

U Fondu kažu kako su se pri određivanju visine poticaja rukovodili aktualnim tržišnim cijenama građevinskog materijala, usluga i opreme potrebne za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, a sve s namjerom da energetska obnova građanima bude financijski što prihvatljivija.

Bespovratna sredstva za toplinsku izolaciju zidova i krova, zamjenu stolarije

Vlasnici obiteljskih kuća bespovratna sredstva mogu dobiti za mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice koja uključuje bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i korova te zamjenu vanjske stolarije. Uz to, sredstva se mogu dobiti za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete.

Što se tiče ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju njih će Fond, kao i u ranijim javnim pozivima, sufinancirati s 50 posto sredstava. Građanima koji odluče ugraditi solarnu elektranu, a imaju ili namjeravaju kupiti električno vozilo, sigurno će biti interesantna i mogućnost dobivanja sredstva za kućnu punionicu, ističu u Fondu.

Obiteljske kuće čija će se energetska obnova poticati, osim u slučaju kad se traži samo sufinanciranje fotonaponske elektrane, moraju biti energetski certificirane.

U želji da građanima što bolje približi uvjete javnog poziva i odgovore na sva njihova pitanja Fond će održati informativno-edukativne radionice, a sve će prezentacije i materijale objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

Ističu kako je cilj tog programa koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja dodatno potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.