Grad Osijek

Osijek uveo aplikaciju za skrb o stablima

S ciljem podizanja razine brige o stablima na javnim površinama Osijek je pokrenuo aplikaciju “Check Trees“, a ove će godine za skrb o zelenilu i održavanje zelenih površina iz proračuna biti izdvojeno 2,1 milijun eura, izvijestila je u četvrtak Gradska uprava i komunalna tvrtka “Unikom”.

Stručnjakinja za njegu i praćenje stabala “Unikoma” Iva Matačić izjavila je kako će nova aplikacija služiti za inventarizacijiu i mapiranje stabala, a stručnjacima omogućava preglede stabala na terenu i unos podataka izravno u aplikaciju.
Grad Osijek

Pojasnila je kako će se u aplikaciju unositi podatci o svim zahvatima na stablima, od sadnje, njege i različitih vrsta orezivanja, sidrenja krošnji i podzemnog sidrenja, što će biti javno dostupno, jer se aplikacija može formirati i u obliku portala, kojemu mogu pristupiti građani.

Trenutno je u aplikaciji mapirano 150 stabala, ali temeljem odobrenih proračunskih sredstava, ove će ih godine biti evidentirano oko dvije tisuće. Aplikacija, na temelju unesenih podataka, može izračunati treba li se nekom stablu dodatno posvetiti ili podići zaštitu na višu razinu, kazala je Matačić.

Grad Osijek

Gradonačelnik Ivan Radić ocijenio je kako je nova aplikacija svojevrsni “zdravstveni karton” stabala na javnim površinama u Osijeku i baza podataka, koja će doprinijeti većoj skrbi o zelenilu na području grada, jer će i javnost imati uvid u stanje svakog stabla na području grada.

Istaknuo je kako je za skrb o zelenilu i održavanje zelenih površina ove godine iz proračuna izdvojen dosad najveći iznos od 2,1 milijun eura, što je 36 posto više u odnosu na 2021. godinu, kada je počeo mandat aktualne Gradske uprave. Tada je na području grada bilo zasađeno 600 stabala, a ove godine planira ih se zasaditi gotovo dvije tisuće. “Osim toga krećemo u još neke aktivnosti, pa će se, u suradnji sa strukom i u skladu sa svjetskim trendovima, starija stabla zalijevati četiri puta godišnje, kako bi se održala njihova vitalnost”, kazao je Radić.

Grad Osijek

Najavio je kako će se krenuti i s novima analizama tla te novim metodama sidrenja stabala, u skladu s najnovijim preporukama struke, gdje će se stabla drugačije sidriti, kako bi se izbjegao njihov lom.