MirNA butterfly/Wikimedia Commons

Svjetski je dan vlažnih staništa, tema je “Vlažna staništa i dobrobit ljudi”

Svjetski dan vlažnih staništa ove se godine u petak obilježava na temu “Vlažna staništa i dobrobit ljudi” čime se ističe njihov ključni značaj – za izvore čiste vode, kao izvor hrane ili štiteći nas od ekstremnih vremenskih prilika, ali i upozorava da su ta staništa najugroženija.

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače jer je na taj dan 1971. u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica.

Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa.

Na Ramsarskom popisu Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje, Vransko jezero…

Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991., a na Ramsarskom popisu nalaze se Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve, istaknuli su u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Vlažna staništa čine ekosustave koji se ubrajaju među najproduktivnija i biološki najbogatija područja na Zemlji. Uz njih je vezano više od 40 posto vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50 posto svih vlažnih staništa u svijetu, naglašavaju iz Ministarstva.

Osim što predstavljaju staništa brojim biljnim i životinjskim vrstama, štite nas i od klimatskih promjena. Također, prirodne su retencije za visoke vodene valove, filtriraju vodu i značajan su prirodan spremnik CO2.

Vlažna staništa Odranskog polja, Mokrog polja, Lonjskog polja, Kopačkog rita i Zelenika su prirodne retencije s kapacitetom većim od dvije milijarde kubičnih metara te su hrvatski primjer primjene rješenja temeljenih na prirodi za zaštitu od poplava, kažu u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Zaštita preostalih očuvanih vlažnih staništa i obnova degradiranih

Poručuju da im je zato djelovanje usmjereno na zaštitu preostalih očuvanih vlažnih staništa i obnovu degradiranih.

Najavili su pripremu vrlo važnih projekata kojima je cilj obnova vlažnih staništa.

Riječ je o projektu uspostave zapornice na kanalu Prosika u Parku prirode Vransko jezero kako bi se spriječilo zaslanjenje Vranskog jezera, o projektu obnove vodenih površina Parka prirode Kopački rit te uklanjanju nepotrebnih umjetnih pregrada i obnove sedrenih barijera u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Svjetski dan vlažnih staništa Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obilježit će početnom konferencijom projekta “Improve River Life”, kojeg su osmislili i provode ga stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva s partnerima iz Hrvatskih voda, Javne ustanove More i krš te Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivnosti projekta su usmjerene na obnovu staništa i populacija mekousne pastrve u rijekama Jadro i Vrljika. Uz ostalo, kroz projekt će se ukloniti umjetne pregrade koje nisu u funkciji kako bi se osigurala prohodnost za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta. Bit će izrađen i katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati prioritetne lokacije za osiguravanje povezanosti riječnog toka.

Projektna iskustava i znanja podijelit će se s kolegama iz susjednih država, osobito Bosne i Hercegovine, a sve kako bi se stvorili dodatni kapaciteti u slijevu Neretve za očuvanje mekousne kao endema ovog područja, rekli su Hini u Ministarstvu.