Ovo je pet velikih prednosti električnih auta za okoliš
Foto: Canva

Baterije električnih automobila mogu optimizirati električne mreže

Istraživanja iz Australije sugeriraju da korištenje veze između električnih vozila i mreže (Vehicle-to-Grid/V2G) uz stopu penetracije od 10% može smanjiti troškove za trafostanice za 6 posto i značajno smanjiti troškove energije za vlasnike električnih vozila. Međutim, bez odgovarajućeg upravljanja, razine udjela električnih vozila iznad 20 posto mogle bi poništiti te prednosti.

Studija, ‘Mrežne tarife za V2G’, koju je proveo enX, a naručila Australska agencija za obnovljivu energiju (ARENA), imala je za cilj istražiti interakciju između dinamičke električne energije i mrežnih tarifa te sve većeg broja električnih vozila koja se spajaju na mrežu. Studija je također nastojala otkriti kako električna vozila mogu pomoći u smanjenju pritiska na mrežu.

Punjač električnih automobila
Canva

Analiza je ispitala opterećenje u trafostanici Metford u Novom Južnom Walesu, Australija, posebno se fokusirajući na jedan od najvećih dana vršne potražnje, 6. ožujka 2023. godine. Tog dana, najveća vršna potražnja dosegnula je 41,6 MW u 18 sati. Pod dinamičkim cijenama električne energije i mrežnim tarifama usmjerenim na smanjenje vršnog opterećenja, trafostanica je doživjela smanjenje vršnog opterećenja od 2,54 MW. Ovo smanjenje iznosilo je 6,29 posto vršne vrijednosti potražnje trafostanice.

Dinamički model određivanja cijena postigao je najznačajnije smanjenje vršne potražnje kada se primijenio na mrežne naknade (uključujući naknade za prijenos, distribuciju i naknade na temelju potražnje) i na cijene električne energije. Ovaj model cijene električne energije temelji se na trenutnim tržišnim stopama, u suprotnosti s cijenama prema vremenu korištenja koje se oslanjaju na fiksna razdoblja viših i nižih tarifa.

Ukupno je analizom modelirano 520 jedinstvenih korisničkih računa, uključujući kupce sa solarnim instalacijama različitih veličina i različitim obrascima korištenja električne energije. Studija je motivirana projekcijama za 2050. godinu, koje predviđaju značajno povećanje kapaciteta baterija električnih vozila. Prema dokumentu, očekuje se da će kapacitet baterija električnih vozila doseći približno 2,4 TWh, što je četiri puta više od procijenjenog kapaciteta pohrane električne mreže od 0,64 TWh. Znanstvenici naglašavaju da će oslobađanje potencijala ovih baterija biti ključno za optimizaciju energetskih mreža budućnosti.