Pred električnim automobilima u Europi je "težak put"
Foto: Canva

U EU se broj punionica za električne aute utrostručio u tri godine

Broj javnih punionica za električna vozila na području EU-a utrostručio se u posljednje tri godine, pokazuje nova koju je objavio Transport & Environment. Krajem 2023. godine u EU je bilo više od 630.000 punionica, a mreža za punjenje rasla je prošle godine brže od voznog parka električnih vozila.

Transport & Environment je objavio kako je  većina država EU-a već u 2023. godini ispunila svoje ciljeve vezane uz javnu infrastrukturu za punjenje za 2024. godinu. Među tim državama je i Hrvatska.

Broj javnih punionica za električna vozila na području EU-a utrostručio se u posljednje tri godine, pokazuje nova koju je objavio Transport & Environment. Krajem 2023. godine u EU je bilo više od 630.000 punionica, a mreža za punjenje rasla je prošle godine brže od voznog parka električnih vozila.Transport & Environment je objavio kako je  većina država EU-a već u 2023. godini ispunila svoje ciljeve vezane uz javnu infrastrukturu za punjenje za 2024. godinu. Među tim državama je i Hrvatska.

Ukupno osam država članica zaostaje, ali, prema Transport & Environment, s dobrim izgledima za postizanje ciljeva. Mađarska, Litva i Portugal vjerojatno će ih ispuniti do 31. prosinca, dok Grčka i Irska imaju najviše posla, ali još uvijek mogu postići ciljeve. S druge strane, Luksemburg, Cipar i Malta to mogu lako postići sa skromnim količinama novih punjača za električna vozila, zbog male veličine svojih voznih parkova električnih vozila, stoji u analizi.

BT

Prema dokumentu, iako se opetovano tvrdi suprotno, duboke podjele vezane uz elektrifikaciju na istok i zapad te sjever i jug nemaju nikakvu osnovu. Naprotiv, mnoge države istočne i južne Europe imaju više dostupne snage punjenja u odnosu na broj električnih vozila na cestama od većine država zapadne i sjeverne Europe. 

Fabian Sperka, menadžer za politiku vozila u Transport & Environment, rekao je da se nedostatak pnionica smatra jednom od najvećih prepreka za prelazak ljudi na električna vozila, ali da se slika brzo popravlja.

“Sada vlade moraju ići dalje od strogih zahtjeva ciljeva EU-a ako žele uvjeriti više vozača n a prelazak na električne automobile. Treba instalirati više kapaciteta tamo gdje je stvarni promet i pojednostaviti plaćanje. Također treba suzbiti pojavu punjača koji često ne rade”, naglasio je Sperka. 

Prema Uredbi EU o infrastrukturi alternativnih goriva (AFIR), koja je stupila na snagu 13. travnja, svaka država u EU ima godišnje ciljeve temeljene na omjeru ukupne snage punjenja i broja električnih automobila na cesti.
Foto: Transport & Environment

Ukupno osam država članica zaostaje, ali, prema Transport & Environment, s dobrim izgledima za postizanje ciljeva. Mađarska, Litva i Portugal vjerojatno će ih ispuniti do 31. prosinca, dok Grčka i Irska imaju najviše posla, ali još uvijek mogu postići ciljeve. S druge strane, Luksemburg, Cipar i Malta to mogu lako postići sa skromnim količinama novih punjača za električna vozila, zbog male veličine svojih voznih parkova električnih vozila, stoji u analizi.

Prema dokumentu, iako se opetovano tvrdi suprotno, duboke podjele vezane uz elektrifikaciju na istok i zapad te sjever i jug nemaju nikakvu osnovu. Naprotiv, mnoge države istočne i južne Europe imaju više dostupne snage punjenja u odnosu na broj električnih vozila na cestama od većine država zapadne i sjeverne Europe.

Fabian Sperka, menadžer za politiku vozila u Transport & Environment, rekao je da se nedostatak punionica smatra jednom od najvećih prepreka za prelazak ljudi na električna vozila, ali da se slika brzo popravlja.

Punionica za auto
BT

“Sada vlade moraju ići dalje od strogih zahtjeva ciljeva EU-a ako žele uvjeriti više vozača n a prelazak na električne automobile. Treba instalirati više kapaciteta tamo gdje je stvarni promet i pojednostaviti plaćanje. Također treba suzbiti pojavu punjača koji često ne rade”, naglasio je Sperka.

Prema Uredbi EU o infrastrukturi alternativnih goriva (AFIR), koja je stupila na snagu 13. travnja, svaka država u EU ima godišnje ciljeve temeljene na omjeru ukupne snage punjenja i broja električnih automobila na cesti.