Inspekcija utvrdila 45 nepravilnosti u primjeni sredstava za zaštitu bilja

Inspekcija utvrdila 45 nepravilnosti u primjeni sredstava za zaštitu bilja

Poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata izvijestila je u ponedjeljak da provodi pojačane inspekcijske nadzore primjene i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja, a dosad je obavila 416 službenih kontrola te utvrdila 45 nepravilnosti slijedom čega su poduzete sve zakonom propisane mjere.

Naveli su kako poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata ovih dana provodi pojačane inspekcijske nadzore primjene i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja, s naglaskom na kontrolu pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja kod proizvođača uljane repice.

Najčešće utvrđene nepravilnosti, kako su istaknuli iz Državnog inspektorata, odnosile su se na neispravno označena sredstva za zaštitu bilja stavljenih na tržište.

Uz navedeno inspektori na terenu nadziru pravilnu primjena sredstava za zaštitu bilja kod korisnika uz uzimanje uzoraka poljoprivrednog bilja, dokumentaciju vezano uz izobrazbu korisnika sredstava za zaštitu bilja, evidencije o uporabi tih sredstava, uvjete distribucije i skladištenja sredstava za zaštitu bilja te ispravnost uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Iz Državnog inspektorata podsjećaju kako su u slučaju upotrebe sredstava za zaštitu bilja u suprotnosti s rješenjem o registraciji sredstava za zaštitu bilja Zakonom o provedbi Uredbe 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja propisane novčane kazne za pravnu osobu u rasponu od 3.981,94 do 6.636,58 eura, za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 663,65 do 1.327,31 eura i za fizičku osobu (samostalni poduzetnik ili pojedinac) u rasponu od 1.990,97 do 3.318,29 eura.

Također Zakonom o održivoj uporabi pesticida propisane su novčane kazne za pravnu osobu u rasponu od 6.636,58 do 13.273,16 eura i za fizičku osobu od 663.61 do 1.327.23 eura ako se propusti obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.