Organska poljoprivreda u Europi sve više izlazi iz 'niše'
Foto: Canva

Organska poljoprivreda u Europi sve više izlazi iz ‘niše’

Europljani sve više žele jesti hranu koja je zdrava za njih i čuva okoliš. Maloprodaja organske hrane u EU skočila je 80 % između 2015. i 2020. godine.

Ali ubrzanje prelaska s industrijaliziranog uzgoja u Europi zahtijeva više od pukog razvoja potražnje potrošača. U prijelaz moraju biti uključeni akteri u cijelom poljoprivredno-prehrambenom sustavu, od farmera do trgovaca na malo i restorana.

Cilj EU-a je da četvrtina njezinog poljoprivrednog zemljišta bude pod organskom poljoprivredom do 2030., u odnosu na gotovo 10 % 2021. godine.

Organska poljoprivreda ne samo da je bez pesticida, gnojiva i antimikrobnih sredstava, već također uključuje dobrobit životinja, zaštitu biološke raznolikosti, lokaliziraniju opskrbu i ponovnu upotrebu materijala.

Organska poljoprivreda u Europi sve više izlazi iz 'niše'
Foto: Canva

Kao ključ za održiviji poljoprivredno-prehrambeni sustav, organska poljoprivreda podupire ciljeve Europskog zelenog dogovora, strategije EU-a od farme do stola i strategije EU-a o bioraznolikosti za 2030. godinu.

Organski uzgoj poštuje prirodne ekosustave i štiti tlo, kao i zdravlje biljaka, životinja i ljudi.

Iako ekološke farme u Europi imaju u prosjeku niže prinose, one ostvaruju sličan ili veći prihod po radniku kao rezultat viših cijena i razina potpore EU-a, kao i nekih nižih ulaznih troškova.

Pravila pomažu u poticanju promjena, posebice jačanjem povjerenja potrošača. Načela ekološkog uzgoja u Europi navedena su u europskom zakonodavstvu i potkrijepljena su kontrolama poljoprivrednika, prerađivača i trgovaca kao i sustavom označavanja na razini cijele EU.

Organska poljoprivreda u Europi sve više izlazi iz 'niše'
Foto: Canva

Istraživanje također ima ključnu ulogu jer organska poljoprivreda zahtijeva više znanja nego inputa.

EU izdvaja 9 milijardi eura za istraživanje i inovacije u području hrane, bioekonomije, prirodnih resursa, poljoprivrede i okoliša između 2021. i 2027. godine.

Ovaj rad razvija i dijeli najbolje ekološke prakse za poljoprivredu u pokušaju da se potaknu korijenske promjene u europskom poljoprivredno-prehrambenom sustavu.

Magazin Horizont razgovarao je s Janom Plaggeom, predsjednikom europske krovne grupe za organsku hranu i uzgoj – IFOAM Organics Europe – o doprinosu EU na ovom području. Plagge, koji je i predsjednik njemačke udruge organske hrane Bioland, uključen je u razvoj sektora u Europi posljednjih 30 godina. Razgovor s njim donosimo u videu u nastavku: