Solarna energija u Europi rasti će 2024. više od bilo koje druge
Foto: Canva

Udruženje Obnovljivi izvori energije upozorava: Svi projekti su stopirani

Udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske upozorava u ponedjeljak da istječu rokovi za izgradnju obnovljivih izvora energije (OIE), tvrdeći da se ne mogu na vrijeme dostaviti sve dozvole za izgradnju, ali i da je zaustavljen sustav ishođenja lokacijskih građevinskih i uporabnih dozvola za postojeće OIE projekte.

“Postaje izgledno da unutar zakonom zadanih rokova neće biti moguće izgraditi elektranu”, poručuju iz Udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske.

Poznato je, navodi se u priopćenju,  kako priključak na elektroenergetsku mrežu predstavlja jedno od uskih grla razvoja OIE projekata, a da je ključni faktor za pokretanje novog ciklusa investicija donošenje odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje u nadležnosti HERA-e (Hrvatske energetske regulatorne agencije), koja se određuje prema Metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu.

Najavljeno je, ističu iz Udruženja, da će se odluka donijeti do kraja prošle godine no to se nije dogodilo, a posljedice su, smatraju, višestruke.

“Trenutačno je zbog nepoznate cijene priključenja razvoj novih proizvodnih postrojenja iz obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u potpunosti blokiran i svi projekti praktički stoje. Zbog navedenog kašnjenja investitori ne mogu pokrenuti postupak izrade EOTRP-a (elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja) te ishoditi ugovor o priključenju, odnosno Elektroenergetsku suglasnost što su sve preduvjeti za ishođenje drugih potrebnih dozvola (lokacijska i građevinska dozvola) za razvoj OIE projekata”, kaže se u njihovom priopćenju.

Udruženje OIE Hrvatske naročito problematičnom smatra što su investitori obvezni ishoditi sve dozvole te izgraditi postrojenje unutar sedam godina, sukladno Zakonu o tržištu električne energije, odnosno pet godina za projekte koji su ishodili energetsko odobrenje, koliko važi energetsko odobrenje, s time da se taj rok ne može produžiti.

Zaključuju da zbog nedonošenja odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu investitori ne mogu nastaviti daljnji razvoj projekata, a da im istovremeno  teče rok za izgradnju postrojenja čime postaje izgledno da unutar tog roka neće biti u mogućnosti izgraditi proizvodno postrojenje i ishoditi uporabnu dozvolu.

Iz Udruženja naglašavaju da investitori neće biti u mogućnosti dostaviti pravomoćnu lokacijsku dozvolu u roku od tri godine od dana izvršnosti energetskog odobrenja jer je kompletan postupak blokiran.

Podsjećaju da strategija energetskog razvoja do 2030. godine, s pogledom  na 2050. godinu, predviđa uspješnu izgradnju što većeg broja OIE postrojenja radi povećanja udjela OIE-a u neposrednoj potrošnji energije od 42,5 posto.

Isto tako, da bi elektroenergetska mreža mogla osigurati priključenje novih OIE elektrana potrebno je, navodi se, pod hitno izgraditi ključnu infrastrukturu tj. novi  400 kilovoltni dalekovod od trafostanice Konjsko do trafostanice Melina.