Varaždinska županija sufinancira korištenje obnovljivih izvora energije

Varaždinska županija sufinancira korištenje obnovljivih izvora energije

Varaždinska županija krajem listopada 2023. raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području županije, za što je u proračunu osigurano 100.000,00 eura. Kao i prošlih godina, sredstva su namijenjena za izradu izvješća o energetskom pregledu i energetskom certifikatu (maksimalno do 200,00 eura s PDV-om po korisniku), kao i za troškove izrade glavnog projekta (maksimalno 500,00 eura s PDV-om po korisniku). Ove godine iz fonda se sufinancira i ugradnja te kupnja sustava za obnovljive izvore energije, u iznosu od 1000,00 eura s PDV-om.

Na javni poziv do 15. Prosinca mogu se javiti svi vlasnici kuća koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije, naravno pod uvjetom da bespovratne poticaje za istu namjenu nisu koristili ranijih godina. Riječ je o nastavku značajnih aktivnosti Varaždinske županije na poticanju korištenja obnovljivih izvora energije i vrlo zanimljivom poticaju za sve one koji se odluče na ugradnju sustava za proizvodnju električne energije preko programa sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jer će na taj način ukupni troškovi koje bi kućanstvo samo moralo podmiriti biti puno manji. Tako je i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije puno brže isplativa za krajnje korisnike.