Više od 12 milijuna eura za fotonaponske elektrane u kućanstvima

Više od 12 milijuna eura za fotonaponske elektrane u kućanstvima

Prijave na Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama za 2023. godinu, temeljem kojega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sufinancira do 50 posto troškova moguće su do kraja godine, odnosno do iskorištenja predviđenih sredstava, izvijestili su iz Fonda. Sredstva su dostupna za sve elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2023., a odobrava se sufinanciranje najviše do 50 posto opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Kod prijave na Javni poziv važno je znati da stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18 posto, a prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, vlasnici obiteljskih kuća, pod uvjetom da u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon imaju prebivalište u njima. Za sve koji trebaju dodatno pojašnjenje otvoren je i e-mail na koji se zainteresirani vlasnici kuća mogu javiti: oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr.

Sufinanciranjem se nastoji potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na pomoćnim građevinama koje se nalaze uz njih, ističu u Fondu. Dobrobiti takvog ulaganja su višestruke: Ugradnjom fotonaponskih elektrana vlasnici kuća mogu smanjiti troškove režija i postićiu kućnom budžetu, a time doprinose i smanjenju emisije štetnih plinova u okoliš. Zato treba naglasiti da neke županije imaju i vlastite programe poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, kod kojih se sredstva nerijetko dodjeljuju bespovratno. Uz građane i pojedinačna kućanstva, na dobitku je i industrija, koja je u ovoj godini također dobila izdašno nacionalno i sufinanciranje Europske unije za projekte obnovljivih izvora.

– Tako 2023. godina postaje rekordna do sada kad je riječ o poticajima za korištenje obnovljivih izvora energije. Naime, osim spomenutog ulaganja u fotonaponske elektrane, čeka nas i proširenje ulaganja teško 120 milijuna eura za energetsku obnovu obiteljskih kuća, uz poticaje za korištenje obnovljivih izvora energije, kaže direktor FZOEU-a Luka Balen. To se odnosi na sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima, odnosno dizalica topline ili kotlova na biomasu, ali i na energetsku obnovu kuća oštećenih u potresu. Stopa sufinanciranja u ovom slučaju iznosi do 60 posto za energetsku obnovu kuća koje nisu oštećene u potresu te do 80 posto za kuće koje su oštećene.

U pripremi je i program sufinanciranja za energetsku obnovu kuća građanima koji su u riziku od energetskog siromaštva. Troškovi radova na takvim objektima bit će financirani u cijelosti.

Uz poticanje korištenja solarnog potencijala, Fond i resorno Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Agencijom za ugljikovodike, rade i na projektima geotermalne energije, koja bi se koristila u sustavima centraliziranog grijanja u gradovima, zaključuje direktor FZOEU, Luka Balen.

S obzirom na to da u Hrvatskoj imamo prosječno dvije tisuće sunčanih sati u kontinentalnom i do 2700 sunčanih sati u priobalnom području, to znači da imamo značajan potencijal za daljnje ulaganje u solarne tehnologije, pa treba naglasiti da se projekt nastavlja i u 2024. godini.