Zagreb
Foto: Canva

Grad Zagreb će ozelenjavati gradska dvorišta

Grad Zagreb je dobio bespovratna sredstva iz EU programa Horizon Europe za testiranje inovacija za brzu dekarbonizaciju u okviru platforme Net ZeroCities, kao jedini grad u Hrvatskoj. Grad Zagreb se time pridružio 26 gradova na području država članica Europske unije i pridruženih zemalja.

„Okosnica projekta su pilot aktivnosti revitalizacije i ozlenjivanja gradskih dvorišta koja će biti odabrana putem poziva za iskaz interesa, a velika dodana vrijednost je participativni pristup i uključenost lokalne zajednice u dizajniranje buduće namjene i izgleda dvorišta”, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Vrijednost projekta ozelenjivanja gradskih dvorišta je 600,000 eura, a Grad Zagreb će ga provoditi u partnerstvu s Agronomskim fakultetom, Hrvatskim društvom krajobraznih arhitekata i organizacijom civilnog društva Odraz.

„Vrlo smo sretni što su prepoznati naši napori da slijedimo put prema klimatski neutralnoj Europi do 2030. i što je Grad Zagreb odabran za provedbu inovativnog projekta Aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost. Uključivanje građana i stručnjaka iz različitih područja, kao i dijeljenje znanja i iskustva s pilot-gradovima, ojačat će kapacitete Grada Zagreba za uspješno testiranje inovativnih pristupa osmišljenih za stvaranje pozitivne promjene i osiguranje ugodnijeg, zdravijeg i ljepšeg urbanog i životnog okruženja koje podržava društvenu interakciju”, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Korlaet.

Kroz provedbu projekta Grad Zagreb će kao i ostali pilot-gradovi dobiti izravnu podršku stručnjaka, kao i priliku za učenje od drugih gradova tijekom dvogodišnjeg programa. Rezultati će se dijeliti s drugim gradovima, umnožavajući time utjecaj programa na nastojanja europskih gradova da postanu klimatski neutralni. Grad Zagreb je podršku za ovu prijavu dobio i kroz pilot projekt „Funkcionalna područja u EU“, koji su pokrenule Europska komisija i Svjetska banka, a kojim se jačaju kapaciteti za planiranje i financiranje ulaganja za zelenu tranziciju i održivi razvoj.