Solarna energija u Europi rasti će 2024. više od bilo koje druge
Foto: Canva

Udruženje OIEH: Plan razvoja mreže je konzervativan; Predlažu i svoje izmjene

U Udruženju Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) smatraju da je “Desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže”, koji operator distribucijskog sustava (HEP-ODS) svake godine podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA), konzervativan i da neće moći pratiti energetsku tranziciju.

Iz OIEH-a stoga predlažu nekoliko izmjena koje se tiču kućanstava, elektromobilnosti, kapaciteta mreže, fleksibilnosti i smanjenja gubitaka.

“Predloženi desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a koji je nedavno predstavljen, prema mišljenju OIEH-a preslikava (dosadašnji) konzervativni razvoj distribucijske mreže, koji nije adekvatan za razvoj dinamičnog sustava neophodnog za energetsku tranziciju”, kažu u udruženju.

Jednom od potencijalnih prepreka smatraju tradicionalni pristup priključenja novih korisnika (proizvođača i/ili potrošača). Naime, kako navode, zbog priključenja novih i povećanja priključne snage postojećih proizvođača na distribucijsku mrežu, u praksi se često događa da su uvjeti priključenja za obnovljive izvore energije neprihvatljivi investitorima ili su zahtjevi odbijeni zbog nedovoljnog kapaciteta mreže.

Ističe se kako se HEP-ODS prilikom priključenja novih korisnika i dalje vodi načelom 100 posto raspoloživosti mreže i n-1 kriterija, te da to rezultira predimenzioniranjem sustava koji je značajno skuplji i čiji razvoj iziskuje značajno više vremena.

Omogućiti fleksibilnost u priključku

Tako se, navodi se, u praksi onemogućuje priključak novih korisnika, ukoliko proračuni za rubne uvjete pokazuju narušavanje kvalitete naponskih uvjeta. Zbog toga korisnik može biti 99 posto vremena u normalnom pogonu, a zbog primjerice jedan posto vremena slučajeva u kojem nije u mogućnosti biti spojen s punom priključnom snagom, HEP-ODS ga neće htjeti spojiti.

“Umjesto da se omogući fleksibilnost u priključku, na način da se korisnika po potrebi isključi ili se smanji snaga, priključak se ne dozvoljava. Kao posljedica toga će se brojni projekti solarnih elektrana obustaviti jer HEP-ODS računa na ispunjavanje svih tehničkih uvjeta u 100 posto vremena, umjesto da se uvede tržište fleksibilnosti. Takvo tržište ne samo da će omogućiti ubrzani razvoj mreže, već otvara i priliku za novim poslovnim modelima kao što su baterijski spremnici za regulaciju lokalnih zagušenja”, stoji u priopćenju.

Predlažu da se EU-ovim sredstvima financira uvođenje OMM brojila s daljinskim očitanjem, te da se znatno ubrza uvođenje brojila s daljinskim očitanjem za kućanstva.

Vezano uz elektromobilnost, navodi se kako HEP ODS u poslovnim ciljevima za 10G razdoblje očekuje značajniju elektrifikaciju prometa te izgradnju punionica za električna vozila. Iz OIEH-a naglašavaju da očekivani snažni rast broja OIE-a s jedne strane i infrastrukture za elektromobilnost s druge dodatno usložnjavaju planiranje razvoja mreže, te da se povećava rizik operatora pri planiranju i vođenju sustava.

OIEH stoga predlaže razvoj novih tipskih rješenja za priključenje infrastrukture za elektromobilnost (susretna postrojenja, distributivne TS) kao i inovativna rješenja za priključenja punionica električnih vozila u postojećim višestambenim i poslovnim građevinama.

Nadalje, iz OIEH-a predlažu da se u najkraćem mogućem roku, od dvije do tri godine, implementiraju adekvatni mehanizmi za pružanje usluga fleksibilnosti. Podržavaju poticanje izgradnje skladišta električne energije u elektro distribucijskoj mreži ili novih tehničkih rješenja (npr. korištenje energije iz OIE za proizvodnju vodika) na način da im se omogući prioritetno priključenje na mrežu.